Posted on

màn sáo nhôm ngang

trieungan11/06/2022

Rèm cửa lá nhôm ngang chưa phổ biến bằng rèm vải.. mành sáo nhôm ngang là một sản phẩm còn xa lạ với người dân vì đối tượng sử dụng mành sáo nhôm thường là giới văn phòng.

Ưu điểm của rèm cửa lá nhôm ngang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.