Posted on

Thi Công Tre Trúc Bình Dương

trieungan03/05/2022
Thi công tre trúc Bình Dương

Quy Trình thi Công Tre Trúc Bình Dương

Thi công tre trúc bình dương có các quy trình sau

Thi công tre trúc Bình Dương

  1. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và báo giá
  2. Khảo sát mặt bằng, lên các ý tưởng cho dự án.
  3. Thiết kế 2D, 3D riêng hoặc theo mẫu có sẵn hoặc thiết kế thi công công trình tre trúc
  4. Báo giá chi tiết về chi phí và thời gian thi công
  5. Tiến hành thi công
  6. Thay đổi hoặc sửa chữa nếu khách hàng có nhu cầu.
  7. Nghiệm thu, hướng dẫn bảo quản, bàn giao và thanh toán.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.